အဖြင့္ပြဲစဥ္တြင္ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္အား ဂိုးျပတ္အႏိုင္ ယူျပခဲ့သည့္ ရတနာပံု


2018 MPT Myanmar National League ပြဲစဥ္ (၁) အျဖစ္ ရတနာပံု အသင္းမွာ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္
အသင္းအား အိမ္ကြင္းျဖစ္သည့္ မႏၱလာ သီရီအားကစား ကြင္းၾကီးတြင္ ဧည္ခံယွဥ္ျပိဳင္ ခဲ့ရာ (၅-၂)ဂိုး
ရလဒ္ ျဖင့္အႏိုင္ ရရွိခဲ့သည္။

လူငယ္ အမ်ားစု ျဖင့္ပြဲထြက္ လာခဲ့သည့္ ရတနာပံု အသင္းမွာ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအား
ပြဲခ်ိန္ စတင္သည္ႏွင့္ ဖိအားေပး ကစားခဲ့ရာ (၈) မိနစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးအား
စည္သူေအာင္ မွသြင္းယူေပး ခဲ့သည္။ ရတနာပံု အသင္း၏ ကြင္းလယ္တြင္ ရဲရင့္ထြန္း ၊ ျမတ္ေကာင္း
ခန္႕ ၊ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ရဲကိုဦးတို႕၏ ေဘာလံုး ျဖန္႕ေ၀မွဳမ်ားမွာ တိက်ေသသပ္ မွဳရွိခဲ့ျပီး ဧရာ၀တီ
ယူႏုိက္တက္ အသင္း၏ ကြင္းလယ္အား တဖက္သတ္ စိုးမိုးထား ႏိုင္ခဲ့ကာ ပြဲခ်ိန္ (၄၈) မိနစ္တြင္ ရတနာပံု
အသင္းအတြက္ ဒုတိယဂိုးအား လူငယ္ကြင္းလယ္ ကစားသမား ျမတ္ေကာင္းခန္႕ ေနာက္ခံလူ ၂ေယာက္
အား လွပေသသပ္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္၍ သြင္းယူေပးခဲ့ကာ ပထမပိုင္း ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ရတနာပံု အသင္းမွာ
ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအား (၂-၀) ဂိုးရလဒ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေန ခဲ့သည္။

ဒုတိယပိုင္း စတင္ခ်ိန္ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းမွာ ေခ်ပဂိုးမ်ား ျပန္လည္ရရွိ ရန္အျမင့္ေဘာမ်ား
အားျပဳ ကစားလာ ခဲ့ေသာ္လည္း ရတနာပံု အသင္းေနာက္ခံ လူမ်ား၏ တိက်ေသသပ္ ေသာျဖတ္ထုတ္
မွဳမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ပဂိုး ရရွိရန္ ခက္ခဲ ေနခဲ့ကာ တန္ျပန္ တိုက္စစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထိုးေဖာက္ ေနေသာ ရတနာပံု
အသင္း၏ ကစားဟန္အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ပြဲခ်ိန္ (၅၈) မိနစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းအတြက္
တတိယေျမာက္ ဂိုးအား စည္သူေအာင္မွ ပင္ထပ္မံသြင္း ယူေပးခဲ့သည္။

တတိယေျမာက္ ဂိုးအား ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည့္ ဧရာ၀တီ ယူနိုက္တက္ အသင္းမွာ ရတနာပံု အသင္းအား
ထပ္မံတိုက္စစ္ ျမွင့္ကစား လာခဲ့ျပီး ပြဲခ်ိန္ (၇၃) မိနစ္တြင္ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအတြက္
ေခ်ပဂိုးအား ပက္ထရစ္အီလီ မွသြင္းယူေပး ခဲ့သည္။ ရတနာပံု အသင္းမွာ အသင္း၏ ကစားဟန္
အား အနည္းအေျပာင္း လဲျပဳလုပ္၍ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအား ယွဥ္ျပိဳင္ကစား လာခဲ့ျပီး
ပြဲခ်ိန္ (၈၃) မိနစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းအတြက္ စတုတၱေျမာက္ ဂိုးအား စည္သူေအာင္မွ ပင္ထပ္
မံသြင္းယူ ေပးခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ေခ်ပဂိုးအား
တိုက္စစ္မွဳး ပက္ထရစ္အီလီ ပယ္နယ္တီမွ တဆင့္သြင္းယူ ေပးခဲ့ျပီး ရတနာပံု အသင္းအတြက္
ပဥၥမေျမာက္ ဂိုးအား ယေန႕ပြဲစဥ္ တြင္ေျခစြမ္းျပ ကစားေနသည့္ ေတာင္ပံကစား သမား စည္သူ
ေအာင္ မွ ၎၏ကစား သမားဘ၀ ပထမ ဦးဆံုးျဖစ္သည့္ တစ္ဦးတည္း ေလးဂိုးေျမာက္ ဂိုးအား
သြင္းယူေပးခဲ့ကာ ပြဲစဥ္ျပီးဆံုး ခ်ိန္တြင္ ရတနာပံု အသင္းမွာ ဧရာ၀တီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအား
(၅-၂) ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ ျပည္တြင္း ကစားသမားမ်ား ျဖင့္သာ ယွဥ္ျပိဳင္ ေနသည့္ရတနာပံု
အသင္းမွာ၂၀၁၈ ရာသီ MPT Myanmar National League ပြဲစဥ္ (၁) ကစားျပီးခ်ိန္တြင္ အမွတ္ေပး
ဇယား ထိပ္ဆံုးအား စတင္ဦးေဆာင္ လိုက္ျပီျဖစ္သည္။