ရတနာပံု အသင္း၏ နည္းစနစ္ အၾကံေပးအျဖစ္ ရန္ပိုင္အား ခန္႕အပ္


2018 MPT Myanmar National League ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ရတနာပံု အသင္းၾကီး၏ နည္းစနစ္ အၾကံေပး
အျဖစ္ ရန္ပိုင္ အားခန္႕အပ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ကစားသမား ဘ၀အား အနားယူခဲ့ ျပီျဖစ္သည့္ ရတနာပံု အသင္း၏ ၀ါရင့္ တိုက္စစ္မွဳး ျဖစ္သူ
ရန္ပိုင္မွာ လာမည့္ 2018 MPT ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ အမွတ္ေပး ျပိဳင္ပြဲၾကီးမွ စ၍ ရတနာပံု
အသင္း၏ နည္းျပအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ျမင္ေတြ႕ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား အျဖစ္ ၂၀၀၀/၂၀၀၁ မေလးရွား ဆီးဂိမ္းမွ စတင္ခဲ့သည့္
ရန္ပိုင္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းၾကီးႏွင့္ အတူ ၎၏ ကစားသမား သက္တမ္းအား
ကာလရွည္ လက္တြဲခဲ့သည့္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္းဆံုး ကစား
သမားဆု ႏွင့္ ဂိုးသြင္းအမ်ား ဆံုးဆုအား ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ကာ ယခုထပ္မံ ၍ရတနာပံု အသင္း
၏ နည္းျပ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ လက္တြဲသြား မည္ျဖစ္သည္။