၀င္းႏိုင္ထြန္း ျပည့္စံုႏိုင္ ႏွင့္ ျမတ္ေကာင္းခန္႕ တို႕အား ရတနာပံု အသင္းတရား၀င္ ေခၚယူခဲ့ျပီျဖစ္


ရတနာပံု အသင္းမွာ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းမွ လူငယ္ကစား သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၀င္းႏိုင္ထြန္း ၊ ျပည့္စံုႏိုင္
ႏွင့္ ျမတ္ေကာင္းခန္႕ တို႕အား တရား၀င္ ေခၚယူခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

 

ရတနာပံု အသင္းမွာ 2018 MPT Myanmar National League အား ျပည္တြင္းကစား သမားျဖင့္သာ
ယွဥ္ျပိဳင္ သြားမည္ႏွင့္ အညီ ျပည္တြင္း လူငယ္ကစား သမားမ်ားအား ဦးစားေပး ေခၚယူမွဳ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျပီး
ယခုအခါ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္းတို႕ တြင္ ေျခစြမ္းျပ ကစားခဲ့သည့္
၀င္းႏိုင္ထြန္း(ေရွ႕တန္း) ၊ ျပည့္စံုႏိုင္ (အလယ္တန္း) ၊ ျမတ္ေကာင္းခန္႕(အလယ္တန္း) တို႕အား
ျမန္မာ ေဘာလံုး အကယ္ဒမီ (MFF) မွတရား၀င္ အျပီးသတ္ ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ရတနာပံု အသင္းအေနျဖင့္ ယခုရာသီ 2018 MPT Myanmar National League ျပိဳင္ပြဲၾကီးအတြက္
ျပည္တြင္း ကစားသမား (၇) ဦးေခၚယူမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ျပီး ၎တို႕မွာ –

 

(၁) ခ်မ္းျငိမ္းေက်ာ္ (ဂိုး) ၊
(၂) တလြန္ဟုတ္ထ်န္း (ေနာက္တန္း)
(၃) ဘီဘီ(အလယ္တန္း) ၊
(၄) ေအာင္ဝဏၰစိုး (ေနာက္တန္း) ၊
(၅) ၀င္းႏိုင္ထြန္း (ေရွ႕တန္း)
(၆) ျပည့္စံုႏိုင္ (အလယ္တန္း)
(၇) ျမတ္ေကာင္းခန္႕ (အလယ္တန္း) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။