လူငယ္ကစားသမားေအာင္ဝဏၰစိုး အား ရတနာပံု အသင္းေခၚယူ


2018 MPT Myanmar National League အၾကိဳျပင္ဆင္ မွဳအျဖစ္ ရတနာပံု အသင္းမွာ
ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းမွ ညာေနာက္ခံ လူငယ္ကစား သမား ေအာင္ဝဏၰစိုး အား ေခၚယူခဲ့ျပီ
ျဖစ္သည္။


အသက္ ၁၉ႏွစ္ရွိ လူငယ္ကစား သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာင္ဝဏၰစိုးမွာ မႏၱေလးတိုင္း စဥ့္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္
ဇာတိ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ေဘာလံုး အကယ္ဒမီမွ ေပၚထြက္လာသည့္ လူငယ္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ကာ
ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္းတို႕တြင္ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္
ရတနာပံု အသင္းမွ ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရတနာပံု အသင္းမွာ ရာသီအၾကိဳ ကစားသမား ေခၚယူမွဳအျဖစ္ ခ်မ္းျငိမ္းေက်ာ္(ဂိုး) ၊ တလြန္ဟုတ္ထန္း
(ေနာက္တန္း)၊ ဘီဘီ(အလယ္တန္း) တို႕အား ေခၚယူခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး စတုတၱေျမာက္ ကစားသမားေခၚ ယူမွဳ
အျဖစ္ ေအာင္ဝဏၰစိုး အားထက္မံေခၚယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။