ရတနာပံု အသင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး အားခန္႕အပ္


 

 

၂၀၁၈ MPT ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ရတနာပံု အသင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးအား
တရား၀င္ ခန္႕အပ္လိုက္ျပီျဖစ္သည္။

 

 

 

ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရတနာပံု အသင္းႏွင့္ အတူလက္တြဲခဲ့သည့္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး
၁၉၉၉ခုႏွစ္ ဘရူႏိုင္း ဆီးဂိမ္းတြင္ ၎၏ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ဘ၀အား စတင္ျဖတ္သန္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

 

 

 

အေကာင္းဆံုး ကစားသမား ဆုအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ျပီး ၎၏ကစားသမား ဘ၀အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အနားယူ
ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ရတနာပံု အသင္းႏွင့္ အတူ လက္ေထာက္နည္းျပ ဘ၀အားစတင္ခဲ့ျပီးလာ မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
MPT ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ အမွတ္ေပး ျပိဳင္ပြဲၾကီးတြင္ နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ မည္ျဖစ္သည္။

 

 

 

ရတနာပံု အသင္းမွာ အသင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္ အျဖစ္ ျပည္တြင္းနည္းျပအား တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ခန္႕အပ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၀၊၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေဇာ္ေလးေအာင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ဦးခင္ေမာင္တင့္ ႏွင့္၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္
ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး မွကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္သည္။