သိန္းသန္း၀င္းႏွင့္ သက္ႏိုင္ အား ရတနာပံု အသင္း စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုး


ရတနာပံု အသင္းမွာ ကစားသမား (၂) ဦးျဖစ္သည့္ သိန္းသန္း၀င္း ႏွင့္ သက္ႏိုင္တို႕အား စာခ်ဳပ္သက္
တမ္း ထပ္မံတိုးျမွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ရတနာပံု အသင္းမွာ ၂၀၁၈ ရာသီ အၾကိဳျပင္ဆင္ မွဳအျဖစ္ အသင္းမွ ဘယ္ေနာက္ခံလူ သိန္းသန္း၀င္း
ႏွင့္ ညာေတာင္ပံ ကစားသမား သက္ႏိုင္တို႕ အား စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ရတနာပံု အသင္းႏွင့္ အတူ ေျခစြမ္းျပ ကစားလ်က္ရွိသည့္ အဆိုပါ ကစားသမား (၂) ဦးမွာ ျမန္မာ
လက္ေရႊးစင္ အသင္းၾကီးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရသည့္ ကစားသမား မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ရတနာပံု
ဘယ္ေနာက္ခံ ကစားသမား ျဖစ္သူ သိန္းသန္း၀င္း က –

ကၽြန္ေတာ္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာပါျပီ ရတနာပံု အသင္းနဲ႕ အတူရွိေနျခင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵက
ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကို ဆက္ျပီးအားေပးဖို႕ ေျပာျခင္ပါတယ္ ခုလိုသက္တမ္းတိုး
ျမွင့္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အရမ္း၀မ္း သာပါတယ္

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ သိန္းသန္း၀င္းမွာ ရတနာပံု  အသင္းသို႕ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ KBZ FC
အသင္းမွ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရတနာပံု အသင္း ညာေတာင္ပံ ကစားသမား သက္ႏိုင္ကလဲ

ရတနာပံု အသင္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္ အသင္းပါ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအသင္းမွာပဲ အျမဲေနျခင္
ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ကစားသမား ဘ၀ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္အသင္း ျဖစ္တဲ့ ရတနာပံု
အသင္းမွာ ပဲကုန္ဆံုးျခင္ ပါတယ္ ခုလိုသက္တမ္းတိုးျမွင့္ ခဲ့တဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာပါ
တယ္ “

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ သက္ႏိုင္မွာ ရတနာပံု အသင္းၾကီး သို႕ ရတနာပံု လူငယ္အသင္း မွ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည့္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရတနာပံု အသင္းမွာ ဘယ္ေနာက္ခံ ကစားသမား သိန္းသန္း၀င္း ႏွင့္ ညာေတာင္ပံ ကစားသမား
သက္ႏိုင္တို႕အား (၂)ႏွစ္စီ အသီးသီး သက္တမ္း တိုးျမွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။