အိႏၵိယ လက္ေရႊးစင္ အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမည့္ ျမန္မာလက္ေရႊးစင္ အသင္းတြင္ ရတနာပံု အသင္းမွ (၅) ဦးေရႊးခ်ယ္ခံရ


 

အာရွဖလား ေျခစစ္ပြဲ အျဖစ္ အိႏၵိယ လက္ေရႊးစင္ အသင္းႏွင့္  ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမည့္ ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္
အသင္းတြင္ ရတနာပံု  အသင္းမွ ကစားသမား  (၅) ဦးေရႊးခ်ယ္ခံ ခဲ့ရသည္။

ေရႊးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ရတနာပံု ကစားသမား (၅) ဦးမွာ –

(၁) ေအာင္သူ (ေရွ႕တန္း)
(၂) သက္ႏိုင္ (ေရွ႕တန္း)
(၃) လိူင္းဘိုဘို (အလယ္တန္း)
(၄) စည္သူေအာင္ (အလယ္တန္း)
(၅) သိန္းသန္း၀င္း (ေနာက္တန္း)

တို႕ျဖစ္ၾကျပီး လက္ေထာက္နည္းျပ အျဖစ္ ရတနာပံု အသင္းမွ ဦးျမင့္ကို လည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္ အသင္းမွာ အာရွဖလား ေျခစစ္ပြဲ အျဖစ္ အိႏၵိယ လက္ေရႊးစင္ အသင္းႏွင့္ ႏိုင္၀င္ဘာလ
(၁၄) ရက္ေန႕တြင္ လည္ေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေျခစမ္းပြဲ အျဖစ္ ကေမၻာဒီးယား လက္ေရႊးစင္ အသင္းႏွင့္
ႏို၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕တြင္ လည္ေကာင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစား မည္ျဖစ္ျပီး ႏို၀င္ဘာလ(၇) ရက္ေန႕တြင္
ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသို႕ စတင္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။