ပဏာမ ျမန္မာလက္ေရႊးစင္ ကစားသမား စာရင္းတြင္ ရတနာပံု ကစားသမား (၆) ဦးေရႊးခ်ယ္ ခံထားရ


 

အာရွေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၾကီးမႈး က်င္းပသည့္ AFC Asia Cup UAE 2019 Qualifiersႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေျခစမ္းပြဲမ်ား ယွဥ္ျပိဳင္ကစား သြားရန္ ေရႊးခ်ယ္ထားသည့္ ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္ ပဏာမ ကစားသမား
စာရင္းတြင္ ရတနာပံု အသင္းမွ ကစားသမား (၆) ဦးေရႊးခ်ယ္ ခံထားရသည္။

ေရႊးခ်ယ္ခံ ထားရသည့္ ရတနာပံု ကစားသမား မ်ားမွာ –

(၁) သိန္းသန္း၀င္း (ေနာက္တန္း)
(၂) လိူင္းဘိုဘို (အလယ္တန္း)
(၂) စည္သူေအာင္(အလယ္တန္း)
(၄) မ်ဳိးကိုထြန္း (အလယ္တန္း)
(၅) သက္ႏိုင္ (အလယ္တန္း)
(၆) ေအာင္သူ(ေရွ႕တန္း)

တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္အသင္းၾကီးသည္ အာရွဖလား ေျခစစ္ပြဲအျဖစ္ အႏၵိယေဘာလံုး အသင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလ
(၁၄) ရက္ေန႕တြင္ အႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လည္ေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေျခစမ္းပြဲအျဖစ္ ကေမၻာဒီးယား အသင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႕တြင္ လည္ေကာင္း သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။