ေဆာက္သမ္း ျမန္မာအား ဂိုးျပတ္အႏိုင္ယူ၍ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္သို႕ တတ္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရတနာပံု အက္စီစ္


 

၂၀၁၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရွံဳးထြက္ဒိုင္းဆု ျပိဳင္ပြဲ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္အျဖစ္ ရတနာပံု အ
သင္းႏွင့္ ေဆာက္သမ္း ျမန္မာအသင္းတို႕ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ ညေန (၅) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
YTC အားကစား ကြင္းၾကီး ယွဥ္ျပိဳင္ကစား ခဲ့ရာ ရတနာပံု အသင္းမွ (၄-၀) ရလဒ္ျဖင့္ ဂိုးျပတ္
အႏိုင္ ရရွိခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

 

ရတနာပံု အသင္းမွာ ေဆာက္သမ္း ျမန္မာ အသင္းအား ပြဲစတင္သည္ ႏွင့္ တိုက္စစ္ျမွင့္ဖိအား
ေပးကစား ခဲ့ရာ ေဆာက္သမ္း ျမန္မာ အသင္းအေနျဖင့္ ရတနာပံု အသင္း၏ တိုက္စစ္အား
ထိန္းခ်ဳပ္ ကစားရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္ လည္း ထိေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ ပြဲခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္တြင္
ရတနာပံု အသင္း၏ တိုက္စစ္မွဳး ေအာင္သူမွ အဖြင့္ဂိုးအား သြင္းယူေပး ခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

 

 

အဖြင့္ဂိုးအား စတင္ရရွိခဲ့သည့္ ရတနာပံု အသင္းမွာ တိုက္စစ္အား လံုး၀မခ်ပဲ ေဆာက္သမ္း
ျမန္မာ အသင္းဘက္သို႕ ထပ္မံဖိအားေပး ကစားခဲ့ရာ ပြဲခ်ိန္ ၁၂မိနစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းအတြက္
ဒုတိယေျမာက္ ဂိုးအား တိုက္စစ္မွဳး ပက္ထရစ္မွ ထပ္မံသြင္း ယူေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယေျမာက္
ဂိုးအား ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည့္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ  အသင္းမွာ ရတနာပံု အသင္း၏ တိုက္စစ္အား
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ ပြဲခ်ိန္ ၂၂မိနစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းအတြက္ တတိယ
ေျမာက္ ဂိုးအား ပက္ထရစ္မွ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းဂိုး သမား ျပည့္ျဖိဳးေအာင္အား
တကိုယ္ေတာ္အစြမ္းျပ ေက်ာ္ျဖတ္၍ သြင္းယူေပးခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

 

 

ရတနာပံု အသင္းအေနျဖင့္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းအား ကြင္းလယ္ပိုင္း အဓိကထား
ထိန္းခ်ဳပ္ကစား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဘယ္ေတာင္ပံ ညာေတာင္ပံမ်ား မွလည္း အျမင့္ေဘာမ်ား
ျဖင့္ ထိုးေဖာက္ကစား ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရျပီး ပထမပိုင္း ၄၅မိနစ္တြင္ ရတနာပံု  အသင္း
မွ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းအား (၃-၀) ဂိုးရလဒ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိ ေနခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

 

 

ဒုတိယပိုင္း စတင္ခ်ိန္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းမွာ ေခ်ပဂိုးမ်ား ရရွိရန္ ၾကိဳးစားကစား
လာခဲ့ျပီး ရတနာပံု အသင္းအား ၁၈ကိုက္စည္း အျပင္မ်ားမွ အေ၀းကန္ခ်က္မ်ား ညာေတာင္
ပံမွ အျမင့္ေဘာမ်ားျဖင့္ ထိုးေဖာက္တိုက္စစ္ ဆင္ကစား လာခဲ့ေသာ္လည္း ရတနာပံု
ေနာက္တန္းကစား သမားမ်ား၏ တိက်ေသသပ္သည့္ ဖ်က္ေတာက္မွဳမ်ား ေၾကာင့္ထိေရာက္
ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဲပဲ တန္ျပန္တိုက္စစ္ ဆင္အား ေကာင္းလွသည့္ ရတနာပံု  အသင္း၏ ကစား
ဟန္ေၾကာင့္ ပြဲခ်ိန္ ၆၂ မိနစ္တြင္ ရတနာပံု အသင္းအတြက္ စတုတၱေျမာက္ ဂိုးအား ရတနာပံု
တိုက္စစ္မွဳး ေအာင္သူ ျပစ္ဒဏ္ေဘာမွ တဆင့္သြင္းယူ ေပးခဲ့ျပီး ဒုတိယပိုင္း ၄၅မိနစ္
ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ရတနာပံု အသင္းမွ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းအား (၄-၀) ဂိုးရလဒ္
ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိကာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္သို႕တတ္ေရာက္ ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ရတနာပံု အသင္းမွာ
ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္တြင္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းႏွင့္ အိမ္ကြင္းအေ၀း ကြင္းစနစ္ျဖင့္
ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရ မည္ျဖစ္ကာ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္း၏
အိမ္ကြင္းတြင္ ပထမအေက်ာ႔ျဖင့္ သြားေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစား ရမည္ျဖစ္သည္။