ရတနာပံု အသင္း ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕သို႕ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္နံနက္တြင္ ထြက္ခြာမည္


2017 MNL  Max Cement ပြဲစဥ္ (၁၈) အျဖစ္ ရတနာပံု အသင္းမွာ ေဆာက္သမ္း ျမန္မာ
အသင္းႏွင့္ အေ၀းကြင္း ပြဲစဥ္အျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားရန္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕သို႕ စက္တင္ဘာလ (၁၄)
ရက္ေန႕ နံနက္တြင္ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပြဲစဥ္ သို႕ရတနာပံု အသင္းမွာ ကစားသမား (၁၈) ဦးလိုက္ပါသြား မည္ျဖစ္ျပီး  ေဆာက္
သမ္းျမန္မာ အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု အသင္းတို႕မွာ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႕ ညေန ၃း၃၀
မိနစ္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ကြင္းၾကီး၌ ယွဥ္ျပိဳင္ကစား ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ရတနာပံု အသင္းမွာ  ၂၀၁၇ မက္စီမန္ အမွတ္ေပး ျပိဳင္ပြဲပထမအေက်ာ႔ ရလဒ္အျဖစ္ ေဆာက္
သမ္းျမန္မာ အသင္းအား တိုက္စစ္မွဳး ၀င္းႏိုင္စိုး၏ တစ္လံုးတည္းေသာ ဂိုးျဖင့္အႏိုင္ရရွိ ထားခဲ့
သည္။