ရတနာပံု အက္ဖ္စီ အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု ပရိသတ္မ်ား စုေပါင္း၍ စတုတၱအၾကိမ္ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဳပြဲ က်င္းပမည္


ရတနာပံု အက္ဖ္စီ အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု ပရိသတ္မ်ား စုေပါင္း၍ စတုတၱ အၾကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္း
ဆပ္ကပ္ လွဳဒါန္းပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဳပူေဇာ္ပြဲၾကီးအား မႏၱေလးျမိဳ႕ ၆၂လမ္း၊ ၂၄-၂၅ၾကားရွိ ဝိဘဇၨဝါဒီ စာသင္တိုက္
ၾကီးတြင္ သံဃာေတာ္ (၁၀)ပါးအား ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဳပူေဇာ္ သြားမည္ျဖစ္ျပီး သံဃာေတာ္ အပါး (၁၆၀)
အား ေန႕ဆြမ္း ဆပ္ကပ္လွဳဒါန္း သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္ ပထမ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ ေသာၾကာေ
န႕ တြင္ မဂၤလာ အခ်ိန္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မည္သူမဆို ရတနာပံု အက္္ဖ္စီ အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု ပရိသတ္မ်ား ႏွင့္ အတူ တရားေတာ္နာ ၾကြေရာက္ၾကပါ
ရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ရတနာပံု အက္ဖ္စီ အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု ပရိသတ္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ တတိယ အၾကိမ္ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဳ
ပူေဇာ္ ပြဲၾကီးအား မႏၱေလးျမိဳ႕ ရွိ နန္းဦးတိုက္ ေအာင္မဂၤလာခက္ခ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။