အာဆီယံခ်န္ပီယံရွစ္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းတြင္ ရတနာပံု အက္ဖ္စီ လူငယ္ကစားသမား (၆) ဦးေရြးခ်ယ္ခံရ


အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႕မွ (၁၄) ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္
၂၀၁၈ ယူ-၁၉ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းတြင္ ရတနာပံု
အက္ဖ္စီ လူငယ္ ကစားသမား (၆) ဦးေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရျပီး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ရတနာပံု အက္ဖ္စီ
လူငယ္ကစား သမားမ်ားမွာ –

(၁) ၀င္းႏိုင္ထြန္း (ေရွ႕တန္း)
(၂) ရဲရင့္ေအာင္(ေရွ႕တန္း) ရတနာပံု ယူ-၂၁ လူငယ္အသင္း
(၃) ျမတ္ေကာင္းခန္႕ (အလယ္တန္း)
(၄) ေအာင္ဝဏၰစိုး(အလယ္တန္း)
(၅)ျပည့္စံုႏိုင္ (အလယ္တန္း)
(၆) ရဲလင္းထက္ (ေနာက္တန္း) ရတနာပံု ယူ-၂၁ လူငယ္အသင္း တို႕ျဖစ္ၾကျပီး

ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းမွာ အုပ္စု(ခ)တြင္ တီေမာ၊ ကေမၻာဒီးယား ၊ဘရူႏိုင္း ႏွင့္ မေလးရွား
အသင္းတို႕ႏွင့္ အတူက်ေရာက္လ်က္ရွိျပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႕ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္
ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။