ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဘက္က ေပးဆပ္ဖို႕ အဆင္သင့္ပါပဲ(ရွိဳင္းသူရ ရတနာပံု တိုက္စစ္မွဳး)


ရတနာပံုအသင္း ႏွင့္ ျမန္မာ ယူ-၂၂ လက္ေရႊးစင္ တိုက္စစ္မွဳး ရွိဳင္းသူရမွ မိမိအေနျဖင့္ လက္ေရႊးစင္ အသင္းအတြက္ ေပးဆပ္သြားရန္ အျမဲအဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

 

ရတနာပံု အသင္းႏွင့္ ျမန္မာ ယူ-၂၂ လက္ေရႊးစင္ တိုက္စစ္မွဳး ရွိဳင္းသူရက –

 

‘ ကၽြန္ေတာ္ဘက္က လက္ေရႊးစင္ အသင္းအတြက္ ေပးဆပ္ဖို႕အျမဲ အဆင္သင့္ပါပဲ
ကစားသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ဆႏၵဆိုတာကလဲ ကိုယ္ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ ေပးဆပ္ခြင့္
ရဖို႕ ေမၽွာ္လင့္ေနၾကရတာပါ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္က အခြင့္ေရးရွိလာခ်ိန္ ဘယ္လို
အေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳးစားေပးမွာပါ “

 

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

ယခုအခါ ျမန္မာ ယူ-၂၂ လက္ေရႊးစင္ အသင္းသည္ အားနည္းေနသည့္ တိုက္စစ္ပိုင္းတြင္
ရွိဳင္းသူရအား ျပန္လည္ေရႊးခ်ယ္ ေခၚယူထားလ်က္ရွိကာ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႕မွ စတင္၍
တိုက္စစ္မွဳး ရွိဳင္းသူရမွာ ယူ-၂၂ အသင္းႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္လ်က္ရွိသည္။

 

ျမန္မာ ယူ-၂၂ လက္ေရႊးစင္ အသင္းမွာဇူလိုင္(၁၉) ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္
အာရွ ယူ-၂၃ ေျခစစ္ပြဲ အုပ္စု(စ) လံုးအား ၾသစေတ်းရီးယား၊ ဘရူႏိုင္း၊ စင္ကာပူ တို႕ႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။