ျမန္မာလက္ေရႊးစင္ႏွင့္ ရတနာပံု ကစားသမားေဟာင္း ပိုင္စိုးအား ရတနာပံု ယူ-၁၉ လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ တရား၀င္ခန္႕အပ္


ရတနာပံု အသင္းမွာ အနာဂတ္ လူငယ္ေဘာလံုး ကစားသမားေကာင္းေပၚမ်ား ေပၚထြက္
လာေစရန္ ရည္ရႊယ္၍ ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္ အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု ကစားသမားေဟာင္း
ပိုင္စိုးအား ရတနာပံု ယူ-၁၉ အသင္း၏ လက္ေထာက္နည္းျပ အျဖစ္ တရား၀င္ ခန္႕အပ္
ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ရတနာပံု ယူ-၁၉ အသင္း၏ လက္ေထာက္နည္းျပ ျဖစ္သူ ပိုင္စိုးက-

 

 

‘ ကၽြန္ေတာ္ကို ရတနာပံု အသင္းနဲ႕ ျပန္လည္လက္တြဲခြင့္ရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည့္
ရတနာပံု အသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္း၊ ဆရာဦးေက်ာ္တင့္ နဲ႕ဆရာဦးေဇာ္
၀င္းတို႕ကို အရင္ဦးဆံုး ေက်းဇူးတင္ျခင္ပါတယ္ ေဘာလံုးေလာကထဲမွာ အနားယူခဲ့
တာ (၃) ႏွစ္ေလာက္ရွိပါျပီ အခု ကေလးေတြ ေဘာလံုးကို ဒီထပ္ပိုကစားတတ္လာေအာင္
ပိုျပီး ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးသြားမွာပါ ‘

 

 

 

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္ ႏွင့္ရတနာပံု ကစားသမားပိုင္စိုးမွာ ကစားသမား ဘ၀တြင္ျပည္ပကလပ္မ်ား၌
သြားေရာက္ကစား ခဲ့သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ယခုအခါ ရတနာပံု
ယူ-၁၉ လူငယ္အသင္း၏လက္ေထာက္နည္းျပ အျဖစ္ ေဘာလံုးေလာကထဲသို႕ ျပန္လည္၀င္ေရာက္
လာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။