ပြဲစဥ္တိုင္းကို ဗိုလ္လုပြဲလိုသေထားထားျပီး ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာပါ (မစၥတာ ရီနီ နည္းျပခ်ဳပ္)


၂၀၁၇ မက္စီမန္ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ အမွတ္ေပးျပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ (၁၆) အျဖစ္ ရတနာပံု အသင္းႏွင့္
ခ်င္းယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႕ယွဥ္ျပိဳင္မကစား မွီရတနာပံု အသင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ မစၥတာ
ရီနီက မိမိတို႕အေနျဖင့္ ပြဲစဥ္တိုင္းအား ဗိုလ္လုပြဲကဲ့သို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 

 

 

ရတနာပံု အသင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မစၥတာ ရီနီက –

 

 

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပြဲစဥ္တိုင္းကို ဗိုလ္လုပြဲလို သေဘာထားျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ကစားသြားမွာ အခုလက္ရွိ
အေျခအေနအရ တစ္ပြဲမွ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အမွားယြင္းခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး ခ်င္းယူႏိုက္တက္
က ကၽြန္ေတာ္တို႕အသင္းကို ေတြ႕ဆံုတိုင္း အခက္ခဲျဖစ္ေစတဲ့ အသင္းပါ ဒါေၾကာင့္သူတို႕ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္က ဘယ္ေတာ့မွ ေလ်ာ႔တြက္ျပီး ကစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး”

 

 

 

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

 

၂၀၁၇ မက္စ္စီမန္ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ အမွတ္ေပးျပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္(၁၆) အျဖစ္ ရတနာပံု အသင္း
ႏွင့္ ခ်င္းယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႕မွာ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕ ညေန(၄) နာရီတြင္ မႏၱလာ သီရီအား
ကစားကြင္းၾကီးတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစား ၾကမည္ျဖစ္သည္။